LP/2016/467 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2014 v kapitole Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: KSR 155/2016
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: KSR SR (Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.06.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/467
Dátum začiatku MPK: 25.05.2016
Dátum konca MPK: 14.06.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.05.2016
Ukončenie štádia: 24.05.2016
Vlastník aktivity: KSR SR (Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.05.2016
Ukončenie štádia: 14.06.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.06.2016
Ukončenie štádia: 15.06.2016
Vlastník aktivity: KSR SR (Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: KSR SR (Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 15.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)