LP/2016/464 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 2037/2016-410
Podnet: Vykonávacia smernica Komisie 2014/97/EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/464
Dátum začiatku MPK: 19.05.2016
Dátum konca MPK: 09.06.2016
Novelizované predpisy: 50/2007 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.05.2016
Ukončenie štádia: 19.05.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.05.2016
Ukončenie štádia: 09.06.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 10.06.2016
Ukončenie štádia: 04.08.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 04.08.2016
Ukončenie štádia: 22.08.2016
Začiatok štádia: 22.08.2016
Ukončenie štádia: 30.09.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 04.08.2016
Ukončenie štádia: 30.09.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 03.10.2016
Ukončenie štádia: 03.10.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 03.10.2016
Ukončenie štádia: 03.10.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 03.10.2016
Ukončenie štádia: