LP/2016/461 Návrh Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016 - 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2016/002894
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.07.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/461
Dátum začiatku MPK: 18.05.2016
Dátum konca MPK: 30.05.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.05.2016
Ukončenie štádia: 18.05.2016
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.05.2016
Ukončenie štádia: 01.06.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 02.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)