LP/2016/460 Kandidatúra Slovenskej republiky na získanie štatútu pridruženého pozorovateľa Spoločenstva portugalsky hovoriacich krajín (CPLP)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 471.240/2016-EUPO1
Podnet: z vlastnej iniciatívy
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dôvodom je potreba dodržať termín predloženia oficiálnej žiadosti o štatút pridruženého pozorovateľa CPLP pred najbližším samitom Spoločenstva, ktorý sa bude konať v júli 2016 (dátum TBC).
Posledná zmena: 13.06.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/460
Dátum začiatku MPK: 25.05.2016
Dátum konca MPK: 02.06.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.05.2016
Ukončenie štádia: 24.05.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 03.06.2016
Ukončenie štádia: 08.06.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 13.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)