LP/2016/450 Program starostlivosti o Národný park Poloniny na roky 2017 – 2026

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 5115/2016-2.1
Podnet: Rezolúcia Výboru ministrov Rady prijatá na 1 146. zasadnutí 20. júna 2012 č. (2012)19 o obnovení (znovu udelení) Európskeho diplomu pre chránené územia Národnému parku Poloniny
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/450
Dátum začiatku MPK: 25.05.2016
Dátum konca MPK: 08.06.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 17.05.2016
Ukončenie štádia: 24.05.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.05.2016
Ukončenie štádia: 08.06.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 09.06.2016
Ukončenie štádia: 07.07.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 07.07.2016
Ukončenie štádia: 11.07.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.07.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)