LP/2016/448 Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 65 zo 6. 2. 2013 k návrhu na uzavretie Dohody o Jednotnom patentovom súde

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Občianske právo
Právo duševného vlastníctva
Priemyselné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 30044/2016/82*
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/448
Dátum začiatku MPK: 18.05.2016
Dátum konca MPK: 07.06.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 17.05.2016
Ukončenie štádia: 18.05.2016
Vlastník aktivity: MSSR - SMP (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - sekcia medzinárodného práva)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.05.2016
Ukončenie štádia: 07.06.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 08.06.2016
Ukončenie štádia: 16.11.2017
Vlastník aktivity: MSSR - SMP (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - sekcia medzinárodného práva)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 16.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - SMP (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - sekcia medzinárodného práva)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 16.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)