LP/2016/446 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: MK-2909/2016-110/10039
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2016 - 2020
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Maďarič, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/446
Dátum začiatku MPK: 23.05.2016
Dátum konca MPK: 10.06.2016
Novelizované predpisy: 532/2010 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

340/2012 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.05.2016
Ukončenie štádia: 23.05.2016
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.05.2016
Ukončenie štádia: 10.06.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 11.06.2016
Ukončenie štádia: 17.06.2016
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 20.06.2016
Ukončenie štádia: 28.07.2016
Začiatok štádia: 01.08.2016
Ukončenie štádia: 10.08.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 10.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)