LP/2016/437 Riadne predbežné stanovisko Slovenskej republiky k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 13105/2016/C221-SCDPK/21668-M
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky 627/2013 z 23. októbra 2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ.
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.07.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/437
Dátum začiatku MPK: 17.05.2016
Dátum konca MPK: 31.05.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 17.05.2016
Ukončenie štádia: 17.05.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.05.2016
Ukončenie štádia: 31.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 01.06.2016
Ukončenie štádia: 13.07.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 13.07.2016
Ukončenie štádia: 13.07.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.07.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)