LP/2016/436 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Legislatívna oblasť: Sociálna pomoc
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 15453/2016-M_OPVA
Podnet: Plán Legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/436
Dátum začiatku MPK: 02.08.2016
Dátum konca MPK: 22.08.2016
Novelizované predpisy: 447/2008 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

461/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

282/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.05.2016
Ukončenie štádia: 02.08.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.08.2016
Ukončenie štádia: 22.08.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 23.08.2016
Ukončenie štádia: 12.09.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 16.09.2016
Ukončenie štádia: 06.10.2016
Začiatok štádia: 16.09.2016
Ukončenie štádia: 06.10.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 12.09.2016
Ukončenie štádia: 06.10.2016
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 06.10.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)