LP/2016/435 Správa za rok 2015 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 73/2016-OPOT
Podnet: ÚSŽZ predkladá správu na schválenie vláde Slovenskej republiky
ktorá ju každoročne do 1. septembra predkladá do Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 3 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zodpovedná inštitúcia: ÚSŽZ (Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí)
Zodpovedný predkladateľ: Varšo, Ján, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.06.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/435
Dátum začiatku MPK: 18.05.2016
Dátum konca MPK: 01.06.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 17.05.2016
Ukončenie štádia: 18.05.2016
Vlastník aktivity: ÚSŽZ (Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.05.2016
Ukončenie štádia: 01.06.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 02.06.2016
Ukončenie štádia: 02.06.2016
Vlastník aktivity: ÚSŽZ (Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 02.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚSŽZ (Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí)