LP/2016/424 Návrh Národnej správy Slovenskej republiky spracovanej v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 2442/2016
Podnet: Na základe uznesenia vlády SR č. 250/2014 zo dňa 21. 05. 2014
bod B.1.
Zodpovedná inštitúcia: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiaková, Marta, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Ide o nelegislatívny materiál.
Posledná zmena: 30.05.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/424
Dátum začiatku MPK: 13.05.2016
Dátum konca MPK: 25.05.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 13.05.2016
Ukončenie štádia: 13.05.2016
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.05.2016
Ukončenie štádia: 25.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 26.05.2016
Ukončenie štádia: 30.05.2016
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.05.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 30.05.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)