LP/2016/413 Návrh predbežného stanoviska k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 258/2014, ktorým sa ustanovuje program Únie určený na podporu osobitných činností v oblasti finančného výkazníctva a auditu na roky 2014 – 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MF/013795/2016-74
Podnet: uznesenie vlády SR č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK:
Posledná zmena: 28.09.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/413
Dátum začiatku MPK: 11.05.2016
Dátum konca MPK: 17.05.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 11.05.2016
Ukončenie štádia: 11.05.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.05.2016
Ukončenie štádia: 17.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 18.05.2016
Ukončenie štádia: 28.09.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.09.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)