LP/2016/409 Štatút Ministerstva financií Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: MF/013305/2016-23
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 142/2016
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Ide o materiál nelegislatívnej a nekoncepčnej povahy, ktorý nezasahuje do pôsobnosti iných orgánov verejnej moci a ani z neho nevyplývajú týmto orgánom žiadne úlohy; uznesením vlády č. 142 z 25. apríla 2016 bolo úlohou C.6 uložené ministrovi financií pripraviť návrh novelizácie Štatútu Ministerstva financií SR a predložiť ho k 1. 6. 2016 na rokovanie vlády.
Posledná zmena: 26.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/409
Dátum začiatku MPK: 11.05.2016
Dátum konca MPK: 17.05.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 11.05.2016
Ukončenie štádia: 11.05.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.05.2016
Ukončenie štádia: 17.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 18.05.2016
Ukončenie štádia: 25.05.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 25.05.2016
Ukončenie štádia: 26.06.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 25.05.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)