LP/2016/407 Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 17. augusta 2016, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 480/2016-100
Podnet: Na základe plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2016
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/407
Dátum začiatku MPK: 01.07.2016
Dátum konca MPK: 22.07.2016
Novelizované predpisy: 339/2008 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.05.2016
Ukončenie štádia: 01.07.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.07.2016
Ukončenie štádia: 22.07.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 23.07.2016
Ukončenie štádia: 26.07.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 17.08.2016
Ukončenie štádia: 17.08.2016
Začiatok štádia: 03.08.2016
Ukončenie štádia: 18.08.2016
Začiatok štádia: 03.08.2016
Ukončenie štádia: 18.08.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 26.07.2016
Ukončenie štádia: 18.08.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 18.08.2016
Ukončenie štádia: 18.08.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.08.2016
Ukončenie štádia: