LP/2016/401 Návrh na zmenu a doplnenie Štatútu Úradu vlády Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 5690/2016
Podnet: Úloha č. C6 z uznesenia vlády Slovenskej republiky z 25. apríla 2016 č. 142
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.06.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/401
Dátum začiatku MPK: 10.05.2016
Dátum konca MPK: 24.05.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 10.05.2016
Ukončenie štádia: 10.05.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.05.2016
Ukončenie štádia: 24.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 25.05.2016
Ukončenie štádia: 03.06.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 03.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)