LP/2016/388 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Odmena za prácu
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: spis č. 2016-15464-56AA
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2016 - 2020
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Návrh sa na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie predkladá podľa čl. 13 ods. 7 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky z dôvodu, že ide o materiál mimo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky z dôvodu jeho naliehavosti (plnenie úloh z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky) v termíne, ktorý neumožňuje lehotu uvedenú v čl. 13 ods. 6 legislatívnych pravidiel dodržať.
Posledná zmena: 30.05.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/388
Dátum začiatku MPK: 09.05.2016
Dátum konca MPK: 17.05.2016
Novelizované predpisy: 553/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 09.05.2016
Ukončenie štádia: 09.05.2016
Začiatok štádia: 09.05.2016
Ukončenie štádia: 09.05.2016
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.05.2016
Ukončenie štádia: 17.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 18.05.2016
Ukončenie štádia: 20.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 20.05.2016
Ukončenie štádia: 20.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 20.05.2016
Ukončenie štádia: 20.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 20.05.2016
Ukončenie štádia: 23.05.2016
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.05.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 23.05.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)