LP/2016/380 Návrh na aktualizáciu súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: SEOP-45-102/2016-OMP
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: z dôvodu časovej tiesne v dôsledku dodatočného upresnenia podmienok cvičenia zahraničného partnera
Posledná zmena: 14.01.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/380
Dátum začiatku MPK: 06.05.2016
Dátum konca MPK: 12.05.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 06.05.2016
Ukončenie štádia: 06.05.2016
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.05.2016
Ukončenie štádia: 12.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 13.05.2016
Ukončenie štádia: 22.08.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 13.05.2016
Ukončenie štádia: 14.01.2020
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.01.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)