LP/2016/379 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 99/2012 Z.z. o hlbokozmrazených potravinách

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 1941/2016-410
Podnet: transpozícia právneho predpisu EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/379
Dátum začiatku MPK: 09.05.2016
Dátum konca MPK: 29.05.2016
Novelizované predpisy: 99/2012 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 06.05.2016
Ukončenie štádia: 09.05.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.05.2016
Ukončenie štádia: 27.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 30.05.2016
Ukončenie štádia: 02.06.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 11.10.2016
Ukončenie štádia: 19.12.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 02.06.2016
Ukončenie štádia: 19.12.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 19.12.2016
Ukončenie štádia: 19.12.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 19.12.2016
Ukončenie štádia: 19.12.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 19.12.2016
Ukončenie štádia: