LP/2016/353 Súhrnná správa o stave plnenia úloh, zámerov a cieľov migračnej politiky za rok 2015

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2016/002189
Podnet: v súvislosti s plnením bodu B.4. uznesenia vlády SR č. 574 z 31.augusta 2011 a bod C.2. uznesenia vlády SR č. 467 z 24. júna 2009
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: v súvislosti s plnením bodu B.4. uznesenia vlády SR č. 574 z 31. augusta 2011 a bod C.2. uznesenia vlády SR č. 467 z 24. júna 2009
Posledná zmena: 30.05.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/353
Dátum začiatku MPK: 04.05.2016
Dátum konca MPK: 13.05.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 04.05.2016
Ukončenie štádia: 04.05.2016
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.05.2016
Ukončenie štádia: 13.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 14.05.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)