LP/2016/352 Súhrnná správa o stave plnenia cieľov a opatrení Integračnej politiky Slovenskej republiky za rok 2015

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 11544/2016-M_OPVA
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 45 z 29. januára 2014
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 31.05.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/352
Dátum ukončenia procesu: 12.05.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 04.05.2016
Ukončenie štádia: 05.05.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 12.05.2016
Ukončenie štádia: 12.05.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)