LP/2016/336 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Pozemné komunikácie
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 14375/2016/C211-SCDPK/26086-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Pripomienkové konanie sa uskutočňuje v skrátenej forme z dôvodu potreby čo najskoršej účinnosti priaznivejšej právnej úpravy pre páchateľov správnych deliktov a zároveň z dôvodu zamedzenia výpadkov príjmov Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., z úhrady diaľničných známok vzhľadom na vysoký počet deliktov.
Posledná zmena: 29.01.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/336
Dátum začiatku MPK: 03.05.2016
Dátum konca MPK: 12.05.2016
Novelizované predpisy: 488/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 02.05.2016
Ukončenie štádia: 03.05.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.05.2016
Ukončenie štádia: 12.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 13.05.2016
Ukončenie štádia: 23.05.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 23.05.2016
Ukončenie štádia: 29.01.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 29.01.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)