LP/2016/333 Správa o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od júla 2015 do konca decembra 2015

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 4415/2016-6.3
Podnet: § 19 ods. 11 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.05.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/333
Dátum začiatku MPK: 29.04.2016
Dátum konca MPK: 13.05.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 29.04.2016
Ukončenie štádia: 29.04.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.04.2016
Ukončenie štádia: 13.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 16.05.2016
Ukončenie štádia: 18.05.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 18.05.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 24.05.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)