LP/2016/314 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na Svetovom humanitárnom samite a smernice pre postup delegácie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 600.481/2016-ORPO
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba predložiť materiál na rokovanie vlády SR pred samotným konaním Svetového humanitárneho samitu.
Posledná zmena: 30.05.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/314
Dátum začiatku MPK: 29.04.2016
Dátum konca MPK: 05.05.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 28.04.2016
Ukončenie štádia: 29.04.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.04.2016
Ukončenie štádia: 05.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 06.05.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)