LP/2016/301 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Vodné hospodárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 4803/2016-1.10, 29851/2016
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.07.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/301
Dátum začiatku MPK: 27.04.2016
Dátum konca MPK: 18.05.2016
Novelizované predpisy: 418/2010 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.04.2016
Ukončenie štádia: 27.04.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.04.2016
Ukončenie štádia: 18.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 19.05.2016
Ukončenie štádia: 13.07.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 13.07.2016
Ukončenie štádia: 13.07.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 13.07.2016
Ukončenie štádia: 13.07.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 13.07.2016
Ukončenie štádia: 13.07.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 13.07.2016
Ukončenie štádia: 13.07.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 13.07.2016
Ukončenie štádia: