LP/2016/296 Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 150/11726/2016/OŠSVS
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 548/2015 z 07.10.2015
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.11.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/296
Dátum začiatku MPK: 26.04.2016
Dátum konca MPK: 17.05.2016
Novelizované predpisy: 330/2007 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

552/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.04.2016
Ukončenie štádia: 26.04.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.04.2016
Ukončenie štádia: 17.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 18.05.2016
Ukončenie štádia: 02.09.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 14.09.2016
Ukončenie štádia: 11.11.2016
Začiatok štádia: 02.09.2016
Ukončenie štádia: 11.11.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 02.09.2016
Ukončenie štádia: 11.11.2016
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 11.11.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)