LP/2016/283 Návrh účasti delegácie SR na 2. zasadnutí Environmentálneho zhromaždenia Programu OSN pre životné prostredie, 23. – 27. mája 2016, Nairobi, Keňa.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Správne právo
Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 5040/2016-4.4
Podnet: zasadnutie UNEA-2
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z časového hľadiska si dovoľujeme požiadať o skrátené MPK, nakoľko zasadnutie UNEA-2 sa koná už v termíne 23. - 27. mája 2016. (potreba vystavenia poverovacích listín atď.)
Posledná zmena: 30.05.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/283
Dátum začiatku MPK: 03.05.2016
Dátum konca MPK: 16.05.2016
Dôvod zrušenia MPK: oprava termínu MPK

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 25.04.2016
Ukončenie štádia: 25.04.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.04.2016
Ukončenie štádia: 22.04.2016
Príprava materiálu
Začiatok štádia: 25.04.2016
Ukončenie štádia: 25.04.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 03.05.2016
Ukončenie štádia: 03.05.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 17.05.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)