LP/2016/279 Správa o návrhu riešenia súčasného stavu stability skalného brala v obci Strečno

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 5318/2016-min.
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 541/2015
úloha B.2.
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Havarijný stav skalného brala pod hradom Strečno
Posledná zmena: 30.05.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/279
Dátum začiatku MPK: 25.04.2016
Dátum konca MPK: 02.05.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 22.04.2016
Ukončenie štádia: 25.04.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.04.2016
Ukončenie štádia: 02.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 03.05.2016
Ukončenie štádia: 18.05.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 18.05.2016
Ukončenie štádia: 18.05.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 18.05.2016
Ukončenie štádia: 18.05.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 18.05.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 24.05.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)