LP/2016/273 Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2015

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 5516/15568/2016/OKMBŠ
Podnet: Zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru a Plán práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2016
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Fico, Róbert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Nelegislatívny materiál
Posledná zmena: 07.06.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/273
Dátum začiatku MPK: 22.04.2016
Dátum konca MPK: 05.05.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 22.04.2016
Ukončenie štádia: 22.04.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.04.2016
Ukončenie štádia: 05.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 06.05.2016
Ukončenie štádia: 06.06.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 06.06.2016
Ukončenie štádia: 07.06.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)