LP/2016/270 na zmenu znenia úlohy a zrušenie úlohy v uznesení vlády SR č. 48 z 28. januára 2015

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 15553/2016/OKMBŠ
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Fico, Róbert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Ide o nelegislatívny materiál
Posledná zmena: 15.06.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/270
Dátum začiatku MPK: 22.04.2016
Dátum konca MPK: 05.05.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 22.04.2016
Ukončenie štádia: 22.04.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.04.2016
Ukončenie štádia: 05.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 06.05.2016
Ukončenie štádia: 11.05.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 11.05.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 15.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)