LP/2016/259 Návrh Rokovacieho poriadku výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre obranné plánovanie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEOP-30-1/2016-VOP
Podnet: na základe zákona č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.06.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/259
Dátum začiatku MPK: 22.04.2016
Dátum konca MPK: 09.05.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 21.04.2016
Ukončenie štádia: 22.04.2016
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.04.2016
Ukončenie štádia: 09.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 10.05.2016
Ukončenie štádia: 22.08.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 10.05.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)