LP/2016/246 Priebežný stav plnenia odporúčaní adresovaných Slovenskej republike v rámci 2. kola univerzálneho periodického hodnotenia predkladaný v polovici hodnotiaceho cyklu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 630.756/2016-OĽPR
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/246
Dátum začiatku MPK: 21.04.2016
Dátum konca MPK: 12.05.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 18.04.2016
Ukončenie štádia: 21.04.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.04.2016
Ukončenie štádia: 12.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 13.05.2016
Ukončenie štádia: 05.09.2016
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 05.09.2016
Ukončenie štádia: 05.09.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 05.12.2016
Ukončenie štádia: 19.12.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 05.09.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 19.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)