LP/2016/243 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Stredné školstvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 2016-10452/16025:11-10E0
Podnet: iniciatívny materiál na základe § 47 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/243
Dátum začiatku MPK: 26.04.2016
Dátum konca MPK: 17.05.2016
Novelizované predpisy: 64/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.04.2016
Ukončenie štádia: 26.04.2016
Začiatok štádia: 26.04.2016
Ukončenie štádia: 26.04.2016
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.04.2016
Ukončenie štádia: 17.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 18.05.2016
Ukončenie štádia: 28.07.2016
Vlastník aktivity: VER (Verejnosť)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 28.07.2016
Ukončenie štádia: 28.07.2016
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 28.07.2016
Ukončenie štádia: 28.07.2016
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 28.07.2016
Ukončenie štádia: 28.07.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 28.07.2016
Ukončenie štádia: 04.08.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 28.07.2016
Ukončenie štádia: 04.08.2016
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 04.08.2016
Ukončenie štádia: 04.08.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 04.08.2016
Ukončenie štádia: 04.08.2016
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 04.08.2016
Ukončenie štádia: 04.08.2016
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 04.08.2016
Ukončenie štádia: