LP/2016/242 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Pestovateľstvo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 355/2016-100
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.07.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/242
Dátum začiatku MPK: 10.05.2016
Dátum konca MPK: 30.05.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 15.04.2016
Ukončenie štádia: 10.05.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.05.2016
Ukončenie štádia: 30.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 31.05.2016
Ukončenie štádia: 03.06.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 28.06.2016
Ukončenie štádia: 28.06.2016
Začiatok štádia: 07.07.2016
Ukončenie štádia: 07.07.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 03.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)