LP/2016/239 Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Izraelského štátu o zamestnávaní rodinných príslušníkov členov diplomatických misií a konzulárnych úradov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní NR SR
Rezortné číslo: 620.611/2016-MEPO
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Lehota na zaslanie stanoviska je 10 pracovných dní od zverejnenia materiálu v zmysle smernice na prípravu a predkladanie materiálu na rokovanie vlády.
Posledná zmena: 31.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/239
Dátum začiatku MPK: 22.04.2016
Dátum konca MPK: 06.05.2016
Dôvod zrušenia MPK: nesprávne stanovený termín MPK

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 15.04.2016
Ukončenie štádia: 22.04.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.04.2016
Ukončenie štádia: 21.04.2016
Príprava materiálu
Začiatok štádia: 22.04.2016
Ukončenie štádia: 22.04.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 07.05.2016
Ukončenie štádia: 04.08.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 05.08.2016
Ukončenie štádia: 08.08.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 04.08.2016
Ukončenie štádia: 08.08.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 31.10.2018
Ukončenie štádia: 31.10.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 08.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)