LP/2016/237 Zmena Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 3.0) v súvislosti s úpravou stratégie financovania prioritnej osi 2

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 06460/2016/A841-SRP/23910-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: skrátený postup - 5 pracovných dní z dôvodu potreby finančného uzatvorenia projektu PPP D4/R7
Posledná zmena: 30.05.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/237
Dátum začiatku MPK: 21.04.2016
Dátum konca MPK: 28.04.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 14.04.2016
Ukončenie štádia: 21.04.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.04.2016
Ukončenie štádia: 28.04.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 29.04.2016
Ukončenie štádia: 29.04.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.04.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)