LP/2016/217 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 105. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce v Ženeve od 30. mája do 9. júna 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 10724/2016-M_OPVA
Podnet: Ústava Medzinárodnej organizácie práce
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba včasného zaslania akreditačných listín do Medzinárodnej organizácie práce a definitívneho potvrdenia rezervácie ubytovania pre jednotlivých členov delegácie.
Posledná zmena: 30.05.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/217
Dátum začiatku MPK: 11.04.2016
Dátum konca MPK: 18.04.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 08.04.2016
Ukončenie štádia: 11.04.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.04.2016
Ukončenie štádia: 18.04.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 19.04.2016
Ukončenie štádia: 21.04.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.04.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)