LP/2016/216 Zákon,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: KM-OBL-71/2016
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Ďalší predkladatelia: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.09.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/216
Dátum začiatku MPK: 23.05.2016
Dátum konca MPK: 10.06.2016
Dôvod zrušenia MPK: z technických príčin neboli vysvietené tabuľky zhody. materiál je totožný s materiálom uverejneným 19.5.2016.

Štádia procesu

Začiatok štádia: 08.04.2016
Ukončenie štádia: 19.05.2016
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.05.2016
Ukončenie štádia: 19.05.2016
Začiatok štádia: 20.05.2016
Ukončenie štádia: 23.05.2016
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 11.06.2016
Ukončenie štádia: 14.09.2016
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.09.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 14.09.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Hospodárska a sociálna rada SR (Hospodárska a sociálna rada SR)