LP/2016/205 Nariadenie vlády Slovenskej republiky,ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2011 Z. z. o hodnotení chemického stavu útvaru podzemných vôd

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Vodné hospodárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 4804/2016-1.10
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.06.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/205
Dátum začiatku MPK: 15.04.2016
Dátum konca MPK: 06.05.2016
Novelizované predpisy: 416/2011 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 07.04.2016
Ukončenie štádia: 15.04.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.04.2016
Ukončenie štádia: 06.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 07.05.2016
Ukončenie štádia: 27.05.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 27.05.2016
Ukončenie štádia: 16.06.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 16.06.2016
Ukončenie štádia: 16.06.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 16.06.2016
Ukončenie štádia: