LP/2016/197 Návrh na uzavretie Protokolu k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Čiernej Hory

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 350.240/2016-OBEP
Podnet: ako iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Nutnosť vykonať náležitú vnútroštátnu legislatívnu procedúru, tak aby poverený zástupca prezidenta SR - minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR resp. alternanti - štátny tajomník MZVaEZ SR a stály predstaviteľ SR pri NATO mohli podpísať prístupový protokol počas zasadnutia ministrov zahraničných vecí NATO 19. – 20. mája 2016.
Posledná zmena: 30.05.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/197
Dátum začiatku MPK: 15.04.2016
Dátum konca MPK: 26.04.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 05.04.2016
Ukončenie štádia: 15.04.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.04.2016
Ukončenie štádia: 26.04.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.04.2016
Ukončenie štádia: 29.04.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.04.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)