LP/2016/184 Hodnotiaca správa k národnému projektu: „Zvýšenie kvality výkonu zamestnancov štátnej správy v oblasti agendy EÚ - príprava na predsedníctvo SR v Rade EÚ“

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 300.330/2016-OPVK
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.05.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/184
Dátum začiatku MPK: 07.04.2016
Dátum konca MPK: 22.04.2016
Dátum ukončenia procesu: 11.05.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 04.04.2016
Ukončenie štádia: 07.04.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.04.2016
Ukončenie štádia: 22.04.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 23.04.2016
Ukončenie štádia: 25.04.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 11.05.2016
Ukončenie štádia: 11.05.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)