LP/2016/1151 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Legislatívna oblasť: Vojenské právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: SELP-53/2017-OdL
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1151
Dátum začiatku MPK: 30.12.2016
Dátum konca MPK: 20.01.2017
Novelizované predpisy: 378/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 30.12.2016
Ukončenie štádia: 30.12.2016
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.12.2016
Ukončenie štádia: 20.01.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 21.01.2017
Ukončenie štádia: 26.01.2017
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 31.01.2017
Ukončenie štádia: 31.01.2017
Začiatok štádia: 31.01.2017
Ukončenie štádia: 31.01.2017
Začiatok štádia: 31.01.2017
Ukončenie štádia: 31.01.2017
Začiatok štádia: 02.02.2017
Ukončenie štádia: 28.02.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 26.01.2017
Ukončenie štádia: 28.02.2017
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 28.02.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)