LP/2016/1141 Návrh predbežného stanoviska Ministerstva financií Slovenskej republiky k návrhu smernice Rady o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia v Európskej únii

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/021290/2016-724
Podnet: Na základe uznesenia vlády SR č. 627/2013 z 23. októbra 2013
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1141
Dátum začiatku MPK: 23.12.2016
Dátum konca MPK: 16.01.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.12.2016
Ukončenie štádia: 23.12.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.12.2016
Ukončenie štádia: 16.01.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.01.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)