LP/2016/1138 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť VERSACO s. r. o., IČO: 36 726 231, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Hnúšťa, okres Rimavská Sobota

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 17723/2016-4220-68952
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1138
Dátum začiatku MPK: 22.12.2016
Dátum konca MPK: 05.01.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.12.2016
Ukončenie štádia: 22.12.2016
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.12.2016
Ukončenie štádia: 05.01.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 06.01.2017
Ukončenie štádia: 09.01.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 09.01.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)