LP/2016/1136 Správa o priebehu a výsledkoch zasadnutia Európskej rady dňa 15. decembra 2016 v Bruseli

Pridať
Správa o priebehu a výsledkoch zasadnutia Európskej rady dňa 15. decembra 2016 v Bruseli


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) celemu materialu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.1.2017 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.1.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.1.2017 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.1.2017 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.1.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.1.2017 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.1.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.1.2017 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.1.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.1.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.1.2017 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.1.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.1.2017 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.1.2017 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.1.2017 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.1.2017 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.12.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.12.2016 Detail