LP/2016/1136 Správa o priebehu a výsledkoch zasadnutia Európskej rady dňa 15. decembra 2016 v Bruseli

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 443.587/2016-EUPO2
Podnet: uznesenie vlády SR č. 554/2016 zo 7.12.2016
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1136
Dátum začiatku MPK: 22.12.2016
Dátum konca MPK: 05.01.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.12.2016
Ukončenie štádia: 22.12.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.12.2016
Ukončenie štádia: 05.01.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 06.01.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)