LP/2016/1128 Návrh strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2017 – 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 64955-1/2016-BA
Podnet: § 122 ods. 4 písm. c) štvrtý bod zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 677/2006 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1)
Zodpovedný predkladateľ:
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1128
Dátum začiatku MPK: 19.12.2016
Dátum konca MPK: 02.01.2017
Dátum ukončenia procesu: 13.02.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 19.12.2016
Ukončenie štádia: 19.12.2016
Vlastník aktivity: SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.12.2016
Ukončenie štádia: 02.01.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 03.01.2017
Ukončenie štádia: 11.01.2017
Vlastník aktivity: SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 17.01.2017
Ukončenie štádia: 30.01.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 11.01.2017
Ukončenie štádia: 30.01.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 30.01.2017
Ukončenie štádia: 13.02.2017
Vlastník aktivity: SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1)