LP/2016/1127 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/399, pokiaľ ide o používanie systému vstup/výstup

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OZVEZ-2016/002176
Podnet: na základe uznesenia vlády SR č. 627/2013 o Systéme tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stav koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: podľa uznesenia vlády SR č. 627/2013 o Systéme tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stav koordinácie realizácie politík EÚ
Posledná zmena: 28.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1127
Dátum začiatku MPK: 20.12.2016
Dátum konca MPK: 27.12.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 19.12.2016
Ukončenie štádia: 19.12.2016
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.12.2016
Ukončenie štádia: 27.12.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)