LP/2016/1123 Návrh na ratifikáciu Dodatkov k Protokolu o perzistentných organických látkach z roku 1998 k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 2976/2017-min.
Podnet: Iniciatívny materiál v dôsledku potreby prijatia zmien Protokolu o perzistentných organických látkach Slovenskou republikou
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Ďalší predkladatelia: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1123
Dátum začiatku MPK: 19.12.2016
Dátum konca MPK: 11.01.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 19.12.2016
Ukončenie štádia: 19.12.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.12.2016
Ukončenie štádia: 11.01.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 12.01.2017
Ukončenie štádia: 01.02.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 01.02.2017
Ukončenie štádia: 07.03.2017
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 01.02.2017
Ukončenie štádia: