LP/2016/1121 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 46377/2016/BA
Podnet: § 9 ods. 3 písm. f) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
Zodpovedná inštitúcia: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Zodpovedný predkladateľ: Holjenčík, Jozef, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1121
Dátum začiatku MPK: 20.12.2016
Dátum konca MPK: 03.01.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.12.2016
Ukončenie štádia: 20.12.2016
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.12.2016
Ukončenie štádia: 03.01.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 04.01.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)