LP/2016/1119 Správa o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 560.727/2016
Podnet: Uznesenie vlády č. 236 z 15. 06. 2016
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1119
Dátum začiatku MPK: 19.12.2016
Dátum konca MPK: 02.01.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.12.2016
Ukončenie štádia: 19.12.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.12.2016
Ukončenie štádia: 02.01.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 09.01.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)